Forsiden
Om Henor
Produkter
Slipeskiver
Slipemaskiner
Renseanlegg
Lagring av skiver
Slipekurs
Nyheter
Linker
Kontakt oss

TUREX Lagersysteme GmbH, D - 7012 Fellbach, Tyskland

TUREX er et lite firma som har spesialisert seg på utvikløing og produksjon av lagersystemer for slipeskiver fra Ø 300 og opp til Ø 1.100 mm. Systemene tilbyr meget kompakt lagring, særdeles enkel betjening og ikke minst (p.g.a. HMS) meget sikker og trygg skivehåndtering. Systemene gir den riktige lagringen (horisontalt) av skivene, svært god oversikt og meget kompakt lagring. F. eks. kan 9 skiver á Ø 400 mm lagres på grunnflate 450 x 450 mm. 

Skivene med påmonterte flenser plasseres over hverandre på utsvingbare armer i en stativkonstruksjon, slik at kun en skive av gangen kan svinges ut. For de større skivedimensjonene (som er for tunge for manuell håndtering)

Det er 6 modeller:

SR for skiver Ø 300-600 mm  i åpen ramme med 6, 9 eller 12 utsvingbare armer

SSR for skiver Ø 300-600 mm  som låsbart skap med 6, 9 eller 12 utsvingbare armer.

DSSR dobbeltskap for skiver Ø 300-600 mm, låsbart og med 6, 9 eller12 utsvingbare armer

SA for skiver Ø 500 - 750 mm i ramme med 6 stk. utsvingbare og kippbare armer (for bruk av  løfteåk)

SSA for skiver med Ø 500 - 750 mm i skap med 6 stk.utsvingbare og kippbare armer (for bruk av løfteåk)

SAS  for tunge skiver Ø 750-900-1100 mm i ramme  eller i skap med utsvingbare og kippbare armer.

Alle systemene har sikkerhet innbygget ved at kun en arm av gangen kan svinges ut. Ved systemer som også har kippbevegelse på armen er det en ytterligere sikring med skruedeksel slik at skiven ikke løsner når den er kippet.                 

Systemene gir både en god HMS-løsning og en teknisk høyverdig metode for beskyttet og korrekt skivelagring  På hver arm er det montert en aluminiumskonus som er tilpasset den innvendige profilen på skiveflensen, slik at de sitter stabilt.

(Systemene er mønsterbeskyttet).

 

Det største systemet levert hittil til kunde i Norge er et skapbasert SAS 900/5 system til Hydro Aluminium Valseverk på Karmøy, hvor vi lagrer 5 stk. skiver med spesialflenser, hvor hver enhet veier hele 265 kg. Skivene med påsatt spesialflens håndteres med løfteåk og automatisk fastklemming både i maskinen og i stativet, slik at operatørene er sikret mot skader.

 

 

 

Olav Brunborgsvei 27, N-1396 Billingstad, tlf. 66 85 93 94 - fax. 66 85 93 95 - henor@henor.no - www.henor.no